ماکیتو

ماکیتو

MAKITO

ماکیتو یک بازی پر هیجان برای تقویت حافظه است.هدف ازاین بازی به یاد آوردن این است که مرغ هایی که بر روی صفحه حرکت می کنند،روی تخم نشسته اند یانه!
این بازی برای ۴ نفر طراحی شده و هر بازیکن یک صفحه امتیاز دهی به رنگ تخم مرغی که انتخاب میکند دارد.در این بازی ۱۵ لانه ،۱۲ مرغ و تخم مرغ و یک جعبه برای قرار دادن تخم مرغ ها وجود دارد.همه لانه ها را روی زمین می چینیم و تخم مرغ ها را روی لانه ها قرار می دهیم سه لانه خالی میماند.بازیکنان به نوبت مرغ را ازلانه اش بلند میکنند اگر تخمی زیر مرغ قرار داشت مرغ را روی یکی از لانه های خالی قرار می دهیم اگر هم تخمی زیر مرغ قرار نداشت مرغ را سر جایش می گذاریم و تخم مرغ رنگی ما برروی صفحه امتیاز دهی یک بار حرکت می کند.هر بار که یک اشتباه انجام دهیم تخم مرغ ما بیشتر ترک می خورد.و آخرین تخم مرغی که به صفحه امتیاز برسد بازیکن از بازی خارج می شود.بازیکنی برنده است که تخم مرغ رنگیش بر روی صفحه امتیاز کمتر ترک خورده باشد.

معرفی بازی ماکیتو

آموزش بازی ماکیتو