سازبین

سازبین

SAZBIN

در بازی سازبین با ۱۴ قطعه که در جعبه موجود می باشد، یکی از ۶۰ چیدمانی که در دفترچه راهنما نشان داده شده است را بسازید و فراموش نکنید راه حل هر یک از چیدمان ها در دفترچه راهنما نشان داده شده است.ابتدا ۶ مهره کوچکتر که همرنگ می باشند را طبق راهنما در جای خودش قرار داده و با ۸ مهره باقی مانده جاهای خالی را پر کنید.

معرفی بازی سازبین

آموزش بازی سازبین