هوشینه

هوشینه

HOOSHINE

بازی هوشینه از سری بازی‌های معمایی چیدنی است که در آن باید قطعات را به درستی در صفحه‌ی بازی چید. قطعات شامل حلقه‌های بسته و باز است. بعضی از قطعات هم توپک‌هایی دارند که روی صفحه باید داخل حلقه‌های باز قرار گیرند. دفترچه‌ی راهنما شامل ۱۲۰ معماست که از آسان تا سخت دسته‌بندی و شماره‌گذاری شده‌اند. توصیه می‌شود برای کسب اعتماد به نفس بیشتر معماها را به ترتیب شماره حل کنید. زیرا حل هر معمای ساده‌ شما را برای حل معماهای پیچیده‌تر آماده می‌کند.

معرفی بازی هوشینه

آموزش بازی هوشینه