راهرو

راهرو

RAHRO

راهرو یک بازی استراتژیک و سرگرم کننده و درعین حال با قوانین ساده است.از ویژگی های این بازی جذابیت و رقابت فکری است که دو طرف باهم دارند.درابتدای بازی بازیکنان موش خودرا در خانه وسط ردیف اول سمت خود قرارمی دهند.
هدف هر بازیکن رساندن مهره خود به ردیف آخر است.هر بازیکن می تواند در نوبت خود یکی از این دو انتخاب را انجام دهد ، یا مهره خود را در جهت افقی و عمودی حرکت دهد و یا یک مانع را بر سر راه طرف مقابل قراردهد ، توجه کنید که بازیکن نمی تواند مسیر حریفش را کامل مسدود کند.اگر دو بازیکن رو در روی هم قرار بگیرند مهره می تواند از روی مهره دیگر بپرد.این بازی تفکر استراتژیک و قدرت پیش بینی و حل مساله را افزایش می دهد.و می تواند به صورت دو نفره یا چهار نفره هم انجام شود.

معرفی بازی راهرو

آموزش بازی راهرو